ZIURTAGIRIAK

 

IQNET

 

ISO 9001-2015 (002)

 

ISO 9001-2015 1. ERANSKINA

 

ISO 9001-2015 2. ERANSKINA (002)

 

ZERBITZUEN GUTUNA ETA KALITATE ADIERAZLEAK: TRENA (L3)

KALITATE ZIURTAGIRIAK  
 

UNE 93200-2008 L3 (002)

 

UNE-EN 13816-2003 DE L3 (002)

 
ZERBITZUEN GUTUNA ETA ADIERAZLEAK  
 

Zerbitzuen gutuna 2018

 

Adierazleak: UZTAILA - ABENDUA 2017

 

Adierazleak: URTARRILA - EKAINA 2018

 

ZERBITZUEN GUTUNA ETA KALITATE ADIERAZLEAK: BILBOKO TRANBIA

KALITATE ZIURTAGIRIAK  
 

UNE 93200 BILBOKO ETA GASTEIZKO TRANBIAK (002)

 

UNE-EN 13816-2003 BILBOKO ETA GASTEIZKO TRANBIAK(002)

 
ZERBITZUEN GUTUNA ETA ADIERAZLEAK  
 

Zerbitzuen gutuna 2018

 

Adierazleak 2017: 2. seihilekoa

 

Adierazleak 2018: 1go seihilekoa

 

ZERBITZUEN GUTUNA ETA KALITATE ADIERAZLEAK: GASTEIZKO TRANBIA

KALITATE ZIURTAGIRIAK  
 

UNE 93200 BILBOKO ETA GASTEIZKO TRANBIAK (002)

 

UNE-EN 13816-2003 BILBOKO ETA GASTEIZKO TRANBIAK (002)

 
ZERBITZUEN GUTUNA ETA ADIERAZLEAK  
 

Zerbitzuen gutuna 2018

 

Adierazleak 2017: 2. seihilekoa

 

Adierazleak 2018: 1go seihilekoa

 

ZERBITZUEN GUTUNA ETA KALITATE ADIERAZLEAK: AUTOBUSAK (Bizkaibus, Lurraldebus, Udalbus)

KALITATE ZIURTAGIRIAK  
 

UNE 93200-2008 BIZKAIA ETA GIPUZKOAren AUTOBUS ZERBITZUAK

 

UNE-EN 13816-2003 BIZKAIBUS (002)

 

UNE-EN 13816-2003 LURRALDEBUS (002)

 

UNE-EN 13816-2003 UDALBUS (002)

 
ZERBITZUEN GUTUNA ETA ADIERAZLEAK  
 

Zerbitzuen gutuna 2018

 

UDALBUS: 2017ko adierazleak (2.seihilekoa)

 

UDALBUS: 2018ko adierazleak (1go seihilekoa)

 

BIZKAIBUS: 2017ko adierazleak (2.seihilekoa)

 

BIZKAIBUS: 2018ko adierazleak (1go seihilekoa)

 

LURRALDEBUS: 2017ko adierazleak (2.seihilekoa)

 

LURRALDEBUS: 2018ko adierazleak (1go seihilekoa)