LEGEAK ETA ARAUDIAK

Elkartearen estatutuak:  
 

1. Euskotrenen sorrerako dekretua

 

2. Euskotrenen sorrerako dekretuaren lehen aldaketa

 

3. Euskotrenen sorrerako dekretuaren bigarren aldaketa

 

4. Euskotrenen sorrerako dekretuaren hirugarren aldaketa

 

5. Euskotrenen sorrerako dekretuaren laugarren aldaketa

 

6. Azpiegituren aktibo dekretua

Sozietateak:  
 

Kapital Sozietateen RDL 1/2010 Legea

 
Garraioak:  
 

1. Trenbide Sektoreko 38/2015 legea

 

2. Trenbide sektorearen RD2387/2004 araudia

 

3. Lurraldearen Garraioari buruzko 16/1987 Legea

 

4. Lur garraioen antolakuntza 1211/1990 araudia

 

5. 16/87ko Lur Garraioen araudia aldatzen duen 9/2013 Legea

 

6. Lur Merkantzien Garraioari buruz 15/2009 Legea

 

7. Bidaiarien Garraioari buruzko 4/2004 Legea

 

8. 1370/2007 Errege Dekretua, Trenbide eta errepideen garraio publikoko zerbitzuen 1370/2007 buruzko araudi europarra

 

9. Bidaiarien errepide garraioko 51/2012 Euskadi araudia

 

10. Eusko-Trenbideak-Ferrocarriles Vascos S.A. ren zirkulazio araudia

 
Kontratuak:  
 

1. 9/2017 Legea, Sektore Publikoen Kontratuei buruzkoa

 

2. Ur, energia, garraio eta zerbitzuen sektoreetako kontratazio prozedurei buruzko 31/2017 legea

 
Datu pertsonalen babesa:  
 

1. Datu pertsonalen tratamenduari dagokiona eta pertsona askearen doako zirkulazioa babesteari buruzko EUROPAKO PARLAMENTUAREN ETA KONTSEILUAREN 2016/679 EUROPAKO ERABAKIA

 

2. Datu Pertsonalen Babeserako 15/1999 Lege Organikoa

Gardentasuna:  
 

1. Gardentasunari, informazio publikoa eta gobernu onaren sarbidearen abenduak 9aren 19/2013 Legea

 
Bestelakoak-Ingurumena eta jasangarritasuna:  
 

Ingurumen Erantzukizunaren 26/2007 Legea

 

Euskal Herriko Ingurumenaren Babeserako 3/1998 Legea

 
Bestelakoak-berdintasuna:  
 

Berdintasun-Euskadi 4/2005 legea

 

Gizonen eta emakumeen arteko berdintasun eraginkorraren inguruko 3/2007 Lege Organikoa

 

BARNE ARAUDIA

 

Hitzarmen Kolektiboa

 

Lantokian Jazarpen Morala edo Psikologikoa Prebenitzeko Protokoloa

 

Sexu jazarpena eta sexuagatik jazarpena aurre hartzeko protokoloa